បុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី​៤ ធ្វើ​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល ចាប់ពី​ថ្ងៃ​៩-១១ ខែ​មីនា ជាមួយ​ការរំពឹងទុក​នឹង​មាន​អ្នកចូលរួម​ជាង​១​លាន​នាក់​ – CEN