លទ្ធផល​ស្មាន​ពុំ​ដល់​អំពី​រឿង DNA លើ​រថយន្ត​ដែល​គេ​ជឿថា អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា បាន​ជិះ​ដើម្បី​គេចចេញ​ពី​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN