ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ចិត្តខ្លាំង​ចាក់​សាំង​ដុត​ខ្លួន ពេល​ម្តាយ​វ៉ាយ២​រំពាត់ ដោយសារ​មិន​ទៅ​រៀន​ – CEN