សូម្បី​ខ្លា ក៏​ឈឺចាប់ ព្រោះ​កើត​មហារីក​ដោះ​មាន​ដុំ​សាច់​ដល់​ទៅ​… ២​គីឡូក្រាម​ – CEN