បញ្ជូន​លោកគ្រូ​ស្រោច​ទឹក​ទៅ​តុលាការ លួងលោម​អ្នកជំងឺ សម្រេច​បាន​ជា​ច្រើន​ដង – CEN