ហេតុតែ​ស្រុក​គេ​ជា​ស្រុក​សិល្បៈ ស្អី​ស្អី​ក៏​ជា​ការងារ​សិល្បៈ​ដែរ សរសើរ​ហ្មង​! – CEN