សូម្បី​សត្វ​ក៏​ត្រដររស់ ម្លេះ​សម​មនុស្ស​ខ្លះ​បែរ​ជា​ចង់​… ស្លាប់​! (មានវីដេអូ) – CEN