ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​យក​លុយ​ដុល្លារ​ក្លែងក្លាយ​បន្លំ​ទិញ​ឥ​វ៉ាន់​បោក​គេ​ផ្អើល​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ – CEN