ដំរីព្រៃ​ញី ១​ក្បាល ដែល​ឆ្លង​ពី​ថៃ ចូលមក​ខេត្តបាត់ដំបង ឥឡូវ​បាន​វិលត្រឡប់​ទៅ​ថៃ​វិញ បន្ទាប់ពី​ជាន់​កសិករ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ឲ្យ​របួស – CEN