យន្តហោះ​ស៊ើប​ការ​ជប៉ុន​ថត​បាន​កប៉ាល់​កូរ៉េខាងជើង ដោយ​សង្ស័យថា​បាន​ផ្ទេរ​ទំនិញ​ជាមួយ​កប៉ាល់​ផ្សេង​ – CEN