កំពុងតែ​ពិភាក្សា​ជាមួយនឹង​ភាគី​ថៃ លើ​របប​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ ថែទាំ​សុខភាព និង​ប្រាក់​សោធន​និវត្តន៍ ជូន​ដល់​ពលករ​កម្ពុជា ដូច​ពលករ​ថៃ​ដែរ​ – CEN