កូរ៉េខាងជើង អំពាវនាវ​ឲ្យមាន​ការឯកភាព​ជាមួយកូ​រ៉េ​ខាងត្បូង​ – CEN