កូនក្រមុំ​អាយុ​៣៨​ឆ្នាំ រៀបការ​ជាមួយ​កំលោះ​អាយុ​២៣​ឆ្នាំ​! ម៉ែ​…​ដាច់​ផ្ងារ ពេល​ដឹង​ទឹក​លុយ​ជះ​លើ​ឪពុកម្តាយ​កូនកំលោះ​ឲ្យ​យល់ព្រម​! – CEN