អនុវត្ត​គំរោង​ជំនួយ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ផ្តល់​មក​ស៊ីម៉ាក់ សំ​រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត​៨​លាន​ដុល្លារ​ ​ – CEN