ចាប់ខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ ចាក់​សម្លាប់​ប្រុស​ស្នេហ៍ ពេល​នាំគ្នា​ឡើង​ផ្ទះសំណាក់​សំណាង​ណាស់​ – CEN