ប្រធាន​មន្ទីរ​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​ខេត្តតាកែវ ជំរុញ​អោយ​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​ពិនិត្យឡើងវិញ លើ​ម៉ោង​បង្រៀន​របស់ខ្លួន ខណៈ​ដែល​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧​នេះ អាត្រា​សិស្ស​ជាប់​បាក់​ឌុប​មានតែ ៤៩​ភាគរយ​ – CEN