ត្រាំ ថា គាត់​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ដើម្បីឲ្យ​គេ​សួរ​ចំលើយ លើ​ករណី​រុស្សី​ជ្រៀតជ្រែក​ចូល​កិច្ចការ​បោះឆ្នោត​ – CEN