ក្រុម​ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​បុរី​កីឡា តវ៉ា​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​លោកស្រី ស៊ុយ សុផាន ទាមទារ​២៥.០០០​ដុល្លារ ដើម្បី​បញ្ចប់រឿង​ – CEN