ករណី​ស្ត្រី​ឃាតករ ចាក់​សម្លាប់​បុរស​សង្សារ ឈានទៅ​ឃាត់ខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់​ទៀត​ទទួលផល​ចោរកម្ម – CEN