ត្រី​ឆ្លាម​រាប់រយ​ក្បាល ស្អុយរលួយ​តាម​ចិញ្ចើមថ្នល់​ – CEN