ស្ត្រី​ចិន​៣​រូប ពុំ​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឡើង​យន្តហោះ បន្ទាប់ពី​វះកាត់​កែ​សម្ផស្ស​ – CEN