ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព សិស្ស​វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បាក់​ចិញ្ជៀន​១២​នាក់​ដួលសន្លប់ – CEN