ក្រុម​ម្ចាស់​រថយន្ត​ដឹក​គ្រួស ដឹក​ថ្ម​ប្រមាណ​៤០​នាក់​តវ៉ា​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​១ – CEN