សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ៖ ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ កើតឡើង​នៅ​លើ​ទឹក​ដីកម្ពុជា​ពេលណា នឹង​កម្ទេច​ពេលនោះ​ – CEN