អេក្វាទ័រ ជា​ខ្សែបន្ទាត់​ផែនដី ហើយក៏​ជា​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​យើង​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​ថា ប្រាសាទ​អ​ឆ​រិ​យ្យ​ល្បីៗ​លើ​លោក​បាន​សាងសង់​កាត់​លើ​អ័ក្ស​មួយ​នេះដែរ​! – CEN