រថភ្លើង​រត់​ធ្លាក់​ផ្លូវ​នៅ​អ៊ីតាលី ស្លាប់ ៣​នាក់ និង​របួស​ច្រើន​នាក់​ – CEN