ចាក់​បញ្ចាំង​ខ្សែភាពយន្ត​របស់​វិទ្យុ​មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ចិន ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើ​ការផ្លាស់ប្តូរ​វប្បធម៌ និង​ព័ត៌មាន​ – CEN