​ទៀតហើយ! បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​អគ្គិសនី​ឆក់​ស្លាប់ ខណៈ​​​​​ព្យាយាម​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​នៅផ្ទះ​មិត្តភក្តិ​ – CEN