ឆេះ​មន្ទីរពេទ្យ​នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ឆក់យក​ជីវិត​មនុស្ស​ជាង ៣០​នាក់​ – CEN