បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​រថយន្តបុក​ស្លាប់​នៅលើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ – CEN