ក្រុម​ចម្រៀង អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា មាន​ហុងស៊ុយ​ក្នុង​រដូវ​មង្គលការ​ – CEN