បិសាចបៃតង ស្នែងក្រហម ដែលទើបតែរកឃើញនៅអាហ្រ្វិកខាងជើង ជាប្រភេទដង្កូវមេអំបៅដ៏កម្រ – CEN