ទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ជួយ​ការិនី​ផ្នែក​កសិកម្ម​រងគ្រោះ​នៅ​តំបន់​មី​ល​យ៉ាង ៣​នាក់​ដែល​ថៅកែ​ធ្វើបាប​ – CEN