ជិះ​ម៉ូតូ​ជែង​ឡាន​ទៅបុក​ឡាន បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN