តំណាងរាស្ត្រ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ ចង់​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើ​វិស័យ​សំខាន់ៗ ជាមួយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN