ដូ​ធឺ​តេ ប្រាប់ អ៊ុង​សាន ស៊ូជី​ថា កុំឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​នឹង​ពួក​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN