បើកបរ​មិន​ប្រកាន់​ស្តាំ​ទៅ​បុកគេ​លាន់​ដូច​រន្ទះ បណ្តាលឲ្យ​មាន​អ្នករង​របួស​ធ្ងន់​២​នាក់​ – CEN