ក្មេង​អាយុ​១២​ឆ្នាំ សុំ​វេជ្ជបណ្ឌិត “​យក​គ្រប់យ៉ាង​” ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ប្អូនប្រុស​ – CEN