ដំរី​ជើង ៤ គង់​មាន​ភ្លា​ត់​! អ្នកដឹកនាំ​រឿង​ចេះ​ស្ទាត់ គង់​មាន​ភ្លេច ចន្លោះប្រហោង​! – CEN