ម៉ែ…​! បុរស​ម្នាក់​ធ្វើ​ការងារ​ត្រឹមតែ​ជា​អ្នក​… ​ដុសលាង​​អណ្តើក​ថៅកែ តែ​កុំ​ជោរ ប្រាក់​​ខែ​កប់​ពពក…! – CEN