អភិបាល​រាជធានី​ចុះសួរសុខទុក្ខ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅក្នុង​សហគមន៍​ក្រីក្រ​និង​ណែនាំ​អោយ​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​យកចិត្តទុកដាក់​បំរើសេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អោយ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN