លេខា​បក្ស​ទីក្រុង​ហូជីមិញ នឹង​ណែនាំ​អោយ​ក្រុមហ៊ុន​១​ពី​វៀតណាម​ដែល​មាន​ជំនាញ​លើ​ការកែឆ្នៃ​សំរាម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN