ស្រី​ជា​ម្តាយ​សញ្ជាតិ​ថៃ​ម្នាក់ ប្រើ​វិធី​អប់រំ​កូន​ដ៏​ចម្លែក ៖ មិន​ចង់ទៅ​រៀន​ឲ្យទៅ​រើស​… អេតចាយ​! – CEN