ស្ថាបនា​ផ្លូវ​កៅស៊ូ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ទឹកធ្លាក់​កា​ចាញ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN