ស្លាប់ឲ្យ​ល្បី! ក្មេង​​ស្រី​​ម្នាក់​​​ឡើង​​​ចង.ក​​​​​​លើ​​​​ដើម​​​ឈើ ខណៈ Live វីដេអូ​​​​ឲ្យ​​មើល​​​ស្តែងៗ​គួរ​ឲ្យ​ស្លុត​រន្ធត់! – CEN