អភព្វណាស់! នារីម្នាក់​កាត់​កេរ្តិ៍​ខ្មាស​រៀប​តែ​ឯង ក្រោម​ទិដ្ឋភាព​ភ្ញៀវ​ចូល​រួម​សុទ្ធ​តែ​ពាក់​ម៉ាស់​ការពារ បន្ទាប់ពី… (មានវីដេអូ) – CEN