មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​រុស្សី ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់ខ្លួន ក្នុង​កំឡុង​ការតវ៉ា​ – CEN