ក្រសួង​កសិកម្ម​ចេញ​វិធានការ​សម្រួល​ដល់​ផលិតកម្ម​ដំណាំ​ស្វាយចន្ទី​ – CEN