ហេតុអ្វី​បានជា​ទំនិញ​ខូច​គុណភាព​នៅ​តែ​បន្ត​មាន​ចរាចរ​លើ​ទីផ្សារ ខណៈ​ដែល​អាជ្ញាធរ​ខំ​ទប់ស្កាត់​? – CEN