ករណី​បង្គោល​សីមា​នៅ “​ព្រះ​ព័ន្ធ​” សម័យ​ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៧ – CEN